[1]
Hardianti, S. and Zurrahmi, Z. 2022. Cuci Tangan Efektif Kepada Peserta Didik di PAUD / TK Ar-Raafi Kampar. JES-TM Social and Community Service. 1, 1 (Aug. 2022), 6–10.